09 6688 6651

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2017

Năm 2017 ĐH Bách Khoa Hà Nội dự tính tuyển sinh hàng ngàn chỉ tiêu. Theo đó, trường giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển nhu năm trước và không mở thêm ngành mới.

Theo phương án tuyển sinh năm 2017, trường ĐH Bách Khoa không mở thêm ngành mới và giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển như những năm trước. Các tổ hợp xét tuyển Toán- Lý- Hóa, Toán- Lý- tiếng Anh, Toán- Hóa- tiếng Anh, đều chọn môn Toán là môn thi chính và được nhận hệ số 2.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của ĐH Bách khoa Hà Nội 2017.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành ĐH Bách khoa Hà Nội như sau:

Mã ĐKXT Ngành và chương trình đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn

 

xét tuyển

Cơ điện tử TOÁN, Lý, Hóa

 

TOÁN, Lý, Anh

 

 

(Toán là Môn thi chính)

KT11 Kỹ thuật cơ điện tử 300
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
TT11 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử 40
Cơ khí
KT12 Kỹ thuật cơ khí 900
Kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật hàng không
Kỹ thuật tàu thủy
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nhiệt – Lạnh
KT13 Kỹ thuật nhiệt 200
Vật liệu
KT14 Kỹ thuật vật liệu 200
TT14 Chương trình tiên tiến KH và KT vật liệu 30
Điện tử-Viễn thông
KT21 Kỹ thuật điện tử-viễn thông 500
Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông
TT21 Chương trình tiên tiến Điện tử-viễn thông 40
Công nghệ thông tin
KT22 Kỹ thuật máy tính 500
Truyền thông và mạng máy tính
Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Hệ thống thông tin
Công nghệ thông tin
TT22 Chương trình tiên tiến

 

Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt)

Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh)

200
Toán – Tin
KT23 Toán-Tin 120
Hệ thống thông tin quản lý
Điện – Điều khiển và Tự động hóa
KT24 Kỹ thuật điện 700
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
TT24 Chương trình tiên tiến

 

Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện

40
TT25 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh 40
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường TOÁN, Lý, Hóa

 

TOÁN, Hóa, Sinh

TOÁN, Hóa, Anh

 

(Toán là Môn thi chính)

KT31 Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học 950
Kỹ thuật hóa học
Kỹ thuật thực phẩm
Kỹ thuật môi trường
Hóa học
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Công nghệ thực phẩm
KT32 Kỹ thuật in 50
Dệt-May  
KT41 Kỹ thuật dệt 180 TOÁN, Lý, Hóa

 

TOÁN, Lý, Anh

 

(Toán là Môn thi chính)

Công nghệ may
KT42 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 50
Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật hạt nhân
KT5 Vật lý kỹ thuật 160
Kỹ thuật hạt nhân
Kinh tế – Quản lý
KQ1 Kinh tế công nghiệp 160 Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Quản lý công nghiệp
KQ2 Quản trị kinh doanh 80
KQ3 Kế toán 80
Tài chính-Ngân hàng
Ngôn ngữ Anh  
TA1 Tiếng Anh KHKT và công nghệ 140 Toán, Văn, ANH

 

(Anh là Môn thi chính)

TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 60
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi