09 6688 6651

Đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử, địa lý, GDCD thi THPT Quốc gia 2017

Bộ Giáo dục đào tạo công bố toàn bộ bài thi khoa học xã hội ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi vào buổi thi cuối cùng sáng 24/03/2017.

Các bạn theo dõi toàn bộ đề thi theo link trong bài viết dưới đây:

1. Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 301)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 302)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 303)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 304)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 305)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 306)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 307)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 308)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 309)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 310)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 312)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 313)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 314)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 315)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 316)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 317)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 318)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 319)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 320)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 322)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 323)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử (Mã đề 324)

 

2. Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 301)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 302)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 303)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 304)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 305)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 307)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 308)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 309)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 310)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 311)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 312)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 313)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 314)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 315)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 317)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 318)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 319)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 320)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 321)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 322)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 323)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý (Mã đề 324)

 

3. Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 301)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 302)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 303)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 304)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 305)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 306)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 307)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 308)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 309)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 310)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 312)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 313)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 314)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 315)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 316)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 317)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 318)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 319)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 320)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 322)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 323)

>>> Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD (Mã đề 324)

 

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC TỪ BỘ GIÁO DỤC:

Đáp án chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bạn download về để xem nhé:  >>Tải về tại đây<<

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi