09 6688 6651

Học phí các trường Đại học ngoài công lập trên cả nước

Học phí các trường đai học ngoài công lập trên cả nước năm học 2016-2017 giúp các bạn thí sinh, sinh viên tham khảo về mức học phí cần phải tri trả để theo học. Mỗi trường sẽ có cách tính học phí khác nhau, chi tiết mời các bạn theo dõi bảng học phí các trường ngoài công lập năm 2016-2017 dưới đây.

Học phí các trường Đại học ngoài công lập phía bắc và phía nam năm học 2016 - 2017

 

CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Học phí theo tín chỉ: Từ 220.000đ đến 380.000đ/01 tín chỉ (tùy theo ngành học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

+ Học phí Đại học: 900.000đ /1 tháng
+ Học phí Cao đẳng: 500.000đ /1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

+ Mức học phí: 250.000đ - 350.000đ/Tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

- Học phí 1.000.000 đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

(chưa có thông tin)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

- Học phí:
+ Ngành Dược học: 2.400.000 đ/tháng
+ Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kĩ thuật hóa học: 1.500.000 đ/tháng
+ Ngành Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế, Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh: 1.200.000 đ/tháng.
(1 năm đóng 10 tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ

- Học phí: 1.000.000 đ/tháng, mỗi năm 10 tháng/02 học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

- Học phí:
+ Đại học: 1.114.000 đ/tháng
+ Cao đẳng: 1.036.000 đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

- Mức học phí năm thứ nhất các ngành đào tạo đại học khoảng 12.000.000đ/năm (thu theo số Tín chỉ thực học); Ngành Kiến trúc, ngành Ngôn ngữ Nhật khoảng 15.000.000 đ/năm (thu theo số Tín chỉ thực học). Học phí các ngành đào tạo Cao đẳng thấp hơn 5%.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

- Học phí trọn gói (đã bao gồm chi phí giáo trình, học tập) từ 22 – 26 triệu/học kỳ tùy theo ngành đào tạo. Toàn bộ chương trình Đại học gồm 9 học kì.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

- Học phí hệ đại học từ 950.000 đồng/tháng đến 990.000 đồng/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

+ Học phí theo tháng: 1.200.000đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

- Học phí: Hệ ĐH = 820.000đ/tháng, CĐ = 700.000đ/tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

+ Mức học phí:
- 650.000VND/tháng;
- 3.250.000VND/kỳ (05 tháng);
- 6.500.000VND/năm (10 tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

Học phí: Từ 1.250.000đ/tháng đến 1.650.000đ/tháng tùy theo từng ngành học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

+ Học phí theo tháng: 1.800.000 đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

- Học phí: Tiếng Nhật, Quản trị du lịch và Lữ hành: 20 triệu đồng/năm; Tiếng Anh, Điều dưỡng: 19 triệu đồng/năm; Các ngành còn lại: 18 triệu đồng/năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Học phí: Hệ Đại học: 210.000đ/1 tín chỉ; (Riêng ngành Dược: 450.000đ/1 tín chỉ)
Hệ Cao đẳng: 190.000đ/1 tín chỉ; (Riêng ngành Dược, Điều dưỡng: 400.000đ/1 tín chỉ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

+ Học phí đại học: 800.000đ/tháng
+ Học phí cao đẳng: 700.000đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

- Học phí
+ Hệ Đại học: 1.000.000 đ/tháng (riêng ngành Điều dưỡng: 1.400.000 đ/tháng; ngành Dược: 2.400.000 đ/tháng; ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế, Quản lý đất đai: 1.100.000 đ/tháng)

+ Hệ Cao đẳng: 750.000 đ/tháng (riêng ngành Điều dưỡng: 1.200.000 đ/tháng; ngành Dược: 1.800.000 đ/tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

- Mức học phí:
+Trình độ đại học: 8.000.000 đồng/năm học.
+Trình độ cao đẳng: 6.000.000 đồng/năm học.

 

CÁC TRƯỜNG PHÍA NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Học phí:
+ ĐH: 400.000đ/tín chỉ (6.000.000 đ/học kỳ 1);

+ CĐ: 350.000đ/tín chỉ (5.250.000 đ/học kỳ 1).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

(chưa có thông tin)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

* Học phí:

1. Ngành Dược học: 2.780.000/tháng
2. Ngành Y đa khoa: 3.000.000 đồng/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

- Học phí từ 14 triệu đến 15,5 triệu đồng/01 năm tùy theo từng chuyên
ngành.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Học phí dự kiến:
+ Đại học:

Dược học: khoảng 995.000 đồng/ tín chỉ; Các ngành còn lại: khoảng 340.000 đồng/ tín chỉ.
+ Cao đẳng:

Dược: khoảng 798.000 đồng/ tín chỉ; Các ngành còn lại: khoảng 340.000 đồng/ tín chỉ.
+ Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng: khoảng 160.000 đồng/ tín chỉ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Học phí thay đổi tùy theo ngành học.
+ Đối vối Đại học: từ 8.800.000 đồng đến 11.055.000 đồng trong 1 học kỳ
+ Đối với Cao đẳng: từ 7.590.000 đồng đến 9.790.000 đồng trong 1 học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH

+ Học phí: Đại học : 13.000.000VNĐ/năm;  Cao đẳng : 12.000.000VNĐ/năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

- Học phí bình quân 1.100.000đ/tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

- Học phí đóng theo từng học kỳ: Mức học phí từ 10 đến 15 triệu đồng/1 học kỳ tuỳ từng ngành. Trường hợp đặc biệt:
· Ngành công nghệ thông tin đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University (CMU - Hoa Kỳ) học phí 16 triệu đồng/ 1 học kỳ.
· Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành: riêng đối với lớp đào tạo Văn bằng đôi, học phí 16 triệu đồng/ 1 học kỳ.
- Chính sách học phí: Học phí được công bố một lần ngay từ đầu khoá, và không tăng trong suốt khoá học. Ngoài học phí ra sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ một khoản tiền nào khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Mức học phí:
+ Trình độ đại học:
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh: 5.220.000 đồng/học kỳ
* Khối ngành kĩ thuật: 5.520.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 6.240.000 đồng/học kỳ
+Trình độ cao đẳng :
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh, Kỹ thuật: 4.560.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 4.880.000 đồng/học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  HOA SEN

* Bậc đại học:
- Chương trình Tiếng Việt: từ 3.600.000 đồng đến 3.900.000 đồng/tháng
- Chương trình Tiếng Anh: từ 4.000.000 đồng đến 4.300.000 đồng/tháng
- Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Truyền thông mạng máy tính, Quản trị công nghệ truyền thông, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: từ 3.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng/tháng
- Ngành Thiết kế thời trang: từ 4.900.000 đồng đến 5.000.000 đồng/tháng
* Bậc Cao đẳng: từ 3.200.000 đồng đến 3.600.000đồng/tháng
Học phí được qui định cho toàn bộ khóa học vào đầu mỗi khóa học. Học phí một năm học được tính theo biên độ 12 tháng. Học phí từng học kỳ sẽ không giống nhau, phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học và lộ trình học của sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Mức học phí:
+ Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất : 400.000đ/1 tín chỉ;
+ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị : 370.000đ/1 tín chỉ;
+ Các ngành khối Kỹ thuật, Công nghệ: 340.000đ/1 tín chỉ;
+ Các ngành khối Kinh tế, Ngoại ngữ: 315.000đ/1 tín chỉ.
+ Cao đẳng: Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng: 300.000đ/ 1tín chỉ
+ Các ngành cao đẳng kinh tế: 280.000đ/ 1tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

* Học phí: Tùy theo ngành học
+ Đại học 350.000 đồng đến 400.000 đồng/1 tín chỉ
+ Cao đẳng 320.000 đồng đến 350.000 đồng/1 tín chỉ
Riêng ngành Kiến trúc: 1.800.000 đồng/ tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

- Học phí theo tín chỉ, bình quân 4,5 – 5 triệu / 01 tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

- Học phí:
+ Ngành dược: 3 đến 3,2 triệu/tháng.
+ Ngành còn lại: 1,8 triệu/tháng. Học phí không thay đổi trong suốt khóa học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Học phí:
Đại học: Từ 310.000 vnđ/TC đến 390.000 vnđ/TC tùy theo ngành học. Đối với ngành sức khỏe là 920.000 vnđ/TC đến 1.050.000 vnđ/TC. Mỗi học kỳ có từ 16 đến 18 tín chỉ (TC).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM

- Học phí năm thứ nhất: từ 22 triệu đến 23 triệu đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Mức học phí tính theo tháng:
+ Đại học: 24,7tr/ năm (trung bình 2tr/tháng); Dược: 34,5tr/ năm; Điều dưỡng: 31tr/ năm
+ Đại học Liên thông: 27tr/ năm (trung bình 2,2tr/tháng); Dược LT từ CD: 39,5tr/ năm; Dược LT từ TC: 32tr/ năm.
+ Cao đẳng: 15tr/ năm (trung bình 1,3tr/tháng); Dược: 20tr/ năm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH

- Học phí:
+ Bậc Đại học: 3,5 triệu đồng/học kỳ
+ Bậc Cao đẳng: 3,0 triệu đồng/học kỳ
+ Học phí ổn định toàn khóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Học phí (dự kiến):
+ Bậc đại học: 380.000 đồng/tín chỉ.

+ Cao đẳng: 330.000 đồng/tín chỉ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Học phí:

+ 1.000.000 đồng/tháng/sinh viên đại học.

+ 900.000 đồng/tháng/sinh viên cao đẳng.

+ 100% sinh viên được miễn giảm học phí năm học đầu tiên mức 15% cho KV3, 20% cho KV2, 25% cho KV2–NT và 30% cho KV1. 10% sinh viên thuộc diện khó khăn được nhận học bổng thường xuyên tương đương 50% học phí.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Học phí:
- Đại học: từ 9.000.000đ - 16.000.000đ/học kỳ.
- Cao đẳng: từ 8.000.000đ - 10.000.000đ/học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Học phí:
+ Chương trình ngành QTKD: 40.000.000đ/năm
+ Chương trình các ngành Kỹ thuật: 20.000.000đ/năm
+ Chương trình Điều dưỡng: 15.000.000đ/năm
+ Học phí không đổi trong toàn khóa học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Chi phí:
+ Khoa Y: khoảng 150.000.000đ/năm, tương đương 7000USD(bao gồm: học phí, tiền ăn và ở ký túc xá).
+ Khoa khác: 88.000.000đ/năm, tương đương 4000USD (bao gồm: học phí, tiền ăn và ở ký túc xá).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Mức học phí:
- Các ngành bậc Đại học hệ chính quy:
Mức thu học phí từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/tín chỉ. Riêng đối với các ngành Đại học giáo dục sức khỏe: Mức thu học phí từ 550.000 đồng đến 1.050.000 đồng/tín chỉ.
- Các ngành bậc Cao đẳng hệ chính quy:
Mức thu học phí từ 280.000 đồng đến 300.000 đồng/tín chỉ. Riêng đối với các ngành Cao đẳng giáo dục sức khỏe: Mức thu học phí từ 460.000 đồng đến 660.000 đồng/tín chỉ.
- Đối với các môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất: mức thu học phí từ 220.000 đồng đến 250.000 đồng/tín chỉ (áp dụng cho tất cả các ngành học).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Học phí: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: Khoảng 4.300.000-5.000.000 đồng/tháng; Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: Khoảng 11.300.000-12.400.000 đồng/tháng. Học phí được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn được cập nhật tại thời điểm thanh toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

(chưa có thông tin)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Học phí dự kiến: từ 670.000 đ đến 760.000 đ/ 1 tín chỉ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Học phí/học kỳ:
+ Ngành Y đa khoa: 25.500.000 đồng.
+ Ngành Dược học: 19.450.000 đồng.
+ Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế quốc tế, Văn học, Ngôn ngữ Anh: 4.725.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ thông tin: 5.645.000 đồng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Học phí (dự kiến)

- Đối với ngành Kiến trúc, Mỹ thuật và Điều dưỡng: tạm thu 6.500.000đ/HK

- Đối với ngành Tin học, Môi trường, CNSH, QTKD, Tiếng Anh: tạm thu 5.500.000đ/HK

 

 

Thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Cao đẳng Y Dược hệ chính quy nộp hồ sơ xét tuyển về địa chỉ:

Phòng tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội: Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 04.62 755 166 - 0988.0988.35 (Thầy Chiến)

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi