09 6688 6651

Hướng dẫn chi tiết ôn thi Vật lý THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn ôn thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2017 tổng hợp các phần nội dung quan trọng có trong bài thi môn Vật Lý THPT Quốc gia. Đề cương hướng dẫn sẽ giúp các em học sinh có định hướng ôn tập một cách rõ ràng mạch lạc.

 

1. Những điểm cần lưu ý khi học

 • Các em thí sinh cần có định hướng ôn tập ngay tử bây giờ, định hướng cách học rõ ràng, không lan man để tận dụng thời gian ôn thi hiệu quả.
 • Sử dụng cuốn sổ tay giúp ghi lại những ghi chú, công thức cần nhớ.
 • Học luôn đi đôi với hành. Học lý thuyết đi kèm với làm bài tập để nhớ lâu.
 • Cần tìm hiểu các mẹo thi trắc nghiệm, cách giải bài tập nhanh để hoàn thành mỗi câu trong vòng 1,25 phút, đáp ứng yêu cầu đề bài.

2. Đề cương hướng dẫn ôn thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2017

 • Năm 2017 theo như quy chế thi đề thi THPT quốc gia Vật Lý có nội dung thi sẽ vẫn nằm chủ yếu ở trong chương trình lớp 12 do vậy thí sinh đặc biệt cần chú ý các nội dung thuộc phần này. Có nhiều bạn nếu chưa nắm vững kiến thức lớp 10, 11 nếu nắm tốt kiến thức Vật lý lớp 12 vẫn hoàn toàn có cơ hội đạt điểm cao trong môn Vật lý.
 • Với những phần, chương có nội dung độc lập với nhau thì các bạn học sinh có thể cùng học song song mà không bị ảnh hưởng.
 • Do đây là kỳ thi để xét tốt nghiệp và cũng được sử dụng để làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng do vậy thí sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản để có được 60% số điểm.
Hướng dẫn ôn thi môn Vật lý THPT quốc gia 2017.

3. Định hướng ôn tập trắc nghiệm môn Vật Lý theo chuyên đề

Chuyên đề Để đạt 6-8 điểm Để đạt 8-10 điểm
1. Dao động cơ Số câu hỏi khoảng từ 7-8, dạng bài đa dạng và chiếm nhiều điểm trong đề thi. Cần nắm chắc cả kiến thức cơ học lớp 10 mới có khả năng đạt điểm cao.
1.1 Đại cương về dao động điều hòa

 

 

 

 

 • Ôn lý thuyết về dao động điều hòa, phương trình dao động điều hòa, các đại lượng đặc trưng như: tần số, tần số góc, pha dao động
 • Ôn các dạng bài viết phương trình dao động điều hòa khi đã biết trạng thái ban đầu của vật dao động hoặc dựa vào đồ thị đã cho
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập đơn giản về thời gian, quãng đường dao động, tốc độ trung bình trong dao động điều hòa
 • Ôn lý thuyết và dạng bài tập dễ về các đại lượng dao động trong dao động điều hoà: li độ x, vận tốc v, gia tốc a, lực hồi phục, độ lệch pha giữa các đại lượng
 • Ôn lý thuyết và dạng bài tập khó liên quan đến đại lượng dao động trong dao động điều hoà. Công thức độc lập theo thời gian của các đại lượng dao động
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập khó về thời gian, quãng đường dao động, tốc độ trung bình trong dao động điều hòa
1.2 Con lắc lò xo

 

 

 • Ôn lý thuyết và các dạng bài đơn giản (chủ yếu áp dụng công thức có sẵn) về xác định biên độ, chiều dài lò xo, lực kéo về, lực đàn hồi tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động, thời gian giãn nén của lò trong quá trình dao động; năng lượng dao động của con lắc
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về xác định biên độ, chiều dài lò xo, lực kéo về, lực đàn hồi tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động; thời gian giãn nén của lò trong quá trình dao động; năng lượng dao động của con lắc. Bài toán con lắc chịu thêm tác dụng của các lực không đổi
 • Tìm hiểu thêm một số dạng bài có yếu tố mới lạ như: tích hợp kiến thức cơ học (va chạm, chịu tác dụng của lực không đổi như lực ma sát … ) lớp 10, điện từ và quang hình lớp 11…
1.3 Con lắc đơn.
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài toán đơn giản (áp dụng công thức) về xác định chu kì, tốc độ, năng lượng, lực căng dây của con lắc
 • Ôn các bài toán xác định chu kì con lắc đơn chịu tác dụng các ngoại lực: quán tính, lực điện, lực cản, lực đẩy Acsimet…
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài toán khó xác định chu kì, tốc độ, năng lượng, lực căng dây của con lắc.
 • Ôn bài toán liên quan đến con lắc đơn chịu tác dụng các ngoại lực: quán tính, lực điện, lực cản, lực đẩy Acsimet…
1.4 Tổng hợp dao động điều hòa
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài đơn giản về xác định biên độ, pha ban đầu dao động tổng hợp, dao động thành phần; bài toán liên quan khoảng cách hai vật
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về xác định biên độ, pha ban đầu dao động tổng hợp, dao động thành phần; bài toán liên quan khoảng cách hai vật
1.5 Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì
 • Ôn bài toán xác định tần số, biên độ dao động cưỡng bức khi cộng hưởng; khi không có cộng hưởng
 • Ôn bài toán xác định tần số, biên độ dao động cưỡng bức khi cộng hưởng; khi không có cộng hưởng
2. Sóng cơ Có từ 5-6 câu, ít kiến thức nhưng yêu cầu khả năng tư duy, ứng dụng
2.1 Sự truyền sóng
 • Ôn lý thuyết và dạng bài toán đơn giản về độ lệch pha hai điểm dao động bất kì trên cùng phương truyền sóng
 • Ôn lý thuyết và dạng bài toán khó về hai điểm dao động bất kì trên phương truyền sóng (xác định biên độ sóng, độ lệch hai điểm dao động)
2.2 Giao thoa sóng cơ
 • Ôn dạng bài toán đơn giản về xác định số điểm dao động cực đại cực tiểu trên một đoạn thẳng, đoạn cong cho trước
 • Ôn bài toán khó xác định số điểm dao động cực đại cực tiểu trên một đoạn thẳng, đoạn cong cho trước; ôn bài toán khó liên quan đến độ lệch pha các điểm trên mặt phẳng giao thoa
2.3 Sóng dừng
 • Ôn bài toán dễ xác định số điểm bụng nút trên dây có sóng dừng hai đầu là nút hay một đầu nút một đầu tự do.
 • Ôn bài toán khó xác định biên độ của điểm dao động trên mặt phẳng giao thoa
2.4 Sóng âm
 • Ôn dạng bài đơn giản về mối liên hệ cường độ âm, mức cường độ âm, khoảng cách tới nguồn của một điểm trong môi trường truyền âm
 • Ôn dạng bài khó mối liên hệ cường độ âm, mức cường độ âm, khoảng cách tới nguồn của một điểm trong môi trường truyền âm
3. Dòng điện xoay chiều Khoảng 8-9 câu, chiếm nhiều điểm và nhiều câu hỏi khó nhất trong đề thi. Các câu hỏi khó xoay quanh kỹ  năng biến đổi, tư duy toán lí dựa quan hệ các đại lượng dao động điện xoay chiều…
3.1 Mạch điện xoay chiều RLC
 • Ôn dạng bài đơn giản chỉ áp dụng công thức về tính dung kháng, cảm kháng, tổng trở mạch, độ lệch pha u, i khi đã biết các đại lượng trên…
 • Ôn dạng bài đơn giản về xác định hệ số công suất, công suất của mạch điện xoay chiều
 • Ôn các dạng bài đơn giản về cực trị trong mạch điện mang tính áp dụng công thức
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó xác định các giá trị cực đại, hiệu dụng và độ lệch pha các đại lượng dao động trong mạch điện
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về xác định hệ số công suất, công suất trong mạch RLC; hiện tượng cộng hưởng điện; cực trị trong mạch RLC khi R hoặc L hoặc C hoặc ω thay đổi; các giá trị tức thời trong mạch RLC; dạng bài hộp kín
3.2 Máy phát điện xoay chiều
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài dễ về máy phát điện xoay chiều một pha như xác định tần số dòng điện
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về máy phát điện, động cơ điện
3.3 Máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập dễ về máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập khó về máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa
4. Dao động điện từ Chiếm khoảng 2-3 câu, dạng bài ít hầu hết là câu hỏi dễ và trung bình, một số câu hỏi khó, lạ trong các năm liên quan đến địa lí
4.1 Mạch dao động LC
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài đơn giản về xác định giá trị cực đại các đại lượng dao động điện áp, điện tích một bản tụ, cường độ dòng điện trong mạch
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài đơn giản về xác định giá trị tức thời các đại lượng dao động thông qua công thức độc lập thời gian của các đại lượng dao động
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó xác định giá trị cực đại các đại lượng dao động điện áp, điện tích một bản tụ, cường độ dòng điện trong mạch
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó xác định giá trị tức thời các đại lượng dao động thông qua công thức độc lập thời gian của các đại lượng dao động
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về năng lượng mạch dao động LC
4.2 Sóng điện từ

 

 

 • Ôn lý thuyết và các dạng bài định tính về sóng điện từ
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập về xác định tần số, chu kì, bước sóng mà mạch LC thu phát được
 
4.3 Thu phát sóng điện từ
 • Ôn lý thuyết và bài tập định tính về sóng vô tuyến
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập khó về xác định tần số, chu kì, bước sóng mà mạch LC thu phát được
5. Sóng ánh sáng Khoảng 6-7 câu, hầu hết khá dễ, bài khó hơn chủ yếu hỏi về giao thoa ánh sáng đa sắc hoặc giao thoa ánh sáng trắng
5.1 Tán sắc ánh sáng
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài đơn giản về tán sắc ánh sáng: tốc độ, bước sóng ánh sáng truyền trong các môi trường
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài khó về tán sắc ánh sáng: tốc độ, bước sóng ánh sáng truyền trong các môi trường
5.2 Nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài về giao thoa sóng ánh sáng: thay đổi điều kiện giao thoa, sự trùng vân khi hai khe chiếu đồng thời nhiều bức xạ…
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài về giao thoa sóng ánh sáng: thay đổi điều kiện giao thoa, sự trùng vân khi hai khe chiếu đồng thời nhiều bức xạ…
5.3 Các loại quang phổ, Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tia X, Thang sóng điện từ
 • Ôn lý thuyết và dạng bài định tính về quang phổ và các tia
 
6. Lượng tử ánh sáng Khoảng 4 câu, các bài tập thường dễ và trung bình, ít dạng bài
6.1 Thuyết lượng tử ánh sáng.
 • Ôn lý thuyết về thuyết lượng tử ánh sáng và các dạng bài đơn giản tính e, f, l, A ..
 
6.2 Hiện tượng quang điện ngoài, quang điện trong, quang – phát quang.
 • Ôn lý thuyết về một số ứng dụng của hiện tượng quang điện trong, quang phát quang
 • Ôn các dạng bài tập về giới hạn quang điện kim loại; các dạng bài ống phát tia X
 • Ôn các dạng bài khó về giới hạn quang điện kim loại; các dạng bài ống phát tia X.
6.3 Mẫu nguyên tử Borh
 • Ôn dạng bài tập về mẫu nguyên tử Bo.
 • Ôn dạng bài tập khó về mẫu nguyên tử Bo, chú ý các dạng bài có tích hợp kiến thức điện trường lớp 11
7. Hạt nhân nguyên tử Có từ 4-5 câu, dạng bài thường ở tầm dễ và trung bình
7.1 Cấu tạo hạt nhân.
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài về cấu tạo hạt nhân
 
7.2 Thuyết tương đối
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài về thuyết tương đối
 
7.3 Độ hụt khối, năng lượng liên kết trong hạt nhân
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài về độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân
 
7.4 Phản ứng hạt nhân
 • Ôn các dạng bài về viết phương trình phản ứng hạt nhân, năng lượng phản ứng hạt nhân,…
 • Ôn các dạng bài tính năng lượng phản ứng hạt nhân.
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập khó về phản ứng hạt nhân: hạt đứng yên bị phân rã thành hai hạt khác, hạt A bắn vào hạt bia B sinh ra hạt C và D…
7.5 Hạt nhân phóng xạ
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập đơn giản về xác định số hạt còn lại và hạt đã bị phân rã
 • Ôn lý thuyết và các dạng bài tập khó về xác định số hạt còn lại và hạt đã bị phân rã

 

Địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT học bạ ngành: Cao đẳng điều dưỡng Hà Nội , Cao đẳng Dược Hà Nội , Cao đẳng Y Hà Nội

Khoa Y Dược Hà Nội - Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04.62 755 166 – 0973.939.696 ( Thầy Đạt )

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi