09 6688 6651

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Mới Từ Năm 2017

Từ năm 2017 các trường Cao đẳng và Trung cấp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhân và quản lý. Bộ vừa mới ban hành thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp CĐ, TC mới.

Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTB&XH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu bằng tốt nghiệp TC và CĐ mới.

Nội dung quy định cụ thể:

Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng sẽ được in 2 mặt bao gồm 4 trang, kích thước mỗi trang là 190mm x 135mm, font chữ Time new roman được sử dụng cho chữ in nghiêng trên bằng. Các trang sô 1 và 4 được in nền màu đỏ; trang số 2 và 3 nền in màu vàng có viền hoa văn màu vàng màu đậm.

Trên bằng tốt nghiệp được ghi rõ thông tin về cơ sở giáo dục, ngành học, thông tin của người được cấp bằng bao gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh,… được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin chi tiết về cấp bằng TN được công khai công bố trên trang thông tin điện tử. Nếu trường hợp bằng TN được chỉnh sửa hay bị thu hồi, hủy bỏ...cũng sẽ được công khai công bố tại trang thông tin điện tử của trường.

Bộ LĐTB&XH đã thống nhất quản lý bằng tốt nghiệp, quy định mẫu, in, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp. Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP có trách nhiệm quản lý việc in, sử dụng phôi, cấp phát. Các trường tự chủ và có trách nhiệm in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng theo quy định.

Bộ LĐTB&XH quy định, trong trường hợp phôi bằng tốt nghiệp bị mất, các trường có trách nhiệm lập biên bản và thông báo ngay với cơ quan công an, sở LĐTB&XH để kịp thời xử lý.

Thông tư nêu rõ, hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học đủ điều kiện được cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ khi họ kết thúc môn học cuối cùng hoặc bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp.

Từ ngày 26/4/2017, quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng mới được áp dụng. Bên cạnh đó, Bộ LĐTB&XH cũng thực hiện đổi tên một số trường cao đẳng nghề. 

Từ ngày 1/1/2017, Bộ LĐTB&XH tiếp quản quyền quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với hơn 500 trường cao đẳng và trung cấp (trừ cao đẳng sư phạm).

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi