09 6688 6651

Quy định điểm sàn 2017 với trường không sử dụng kết quả THPT Quốc gia để xét tuyển

Đối với các trường ĐH không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017 để xét tuyển sẽ được Bộ GD&ĐT quy định mức điểm sàn.

Các trường thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia sẽ vẫn do Bộ GD&ĐT quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn) thì các trường tuyển sinh bằng những hình thức khác sẽ quy định ngưỡng đầu vào như thế nào?

Tại điều 17 và điều 19, Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ sư phạm nêu rõ những quy định về tuyển sinh tại các trường không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với trình độ ĐH (theo thang điểm 10).

Quy định điểm sàn với các trường không tuyển sinh bằng kết quả thi THPT quốc gia 2017.

Trường đại học đóng tại các tỉnh biên giới, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh, địa phương này ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định tại điểm a khoản này. Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.

Đối với trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp vào các ngành học trình độ CĐSP, phải quy định rõ trong đề án tuyển sinh cách thức xét tuyển vào ngành học phù hợp.

Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa – nghệ thuật, điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông được Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ GDĐT chấp thuận.

Từ năm 2018 trở đi, các trường đại học phải đáp ứng đầy đủ thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tổng chi phí đào tạo 1 sinh viên/năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng… sẽ được tự quyết định điểm sàn.

Tổ chức xét tuyển

Theo điều 19 quy chế tuyển sinh đại học chính quy và cao đẳng sư phạm năm 2017, tại các trường không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017, việc xét tuyển được thực hiện theo đề án tuyển sinh của trường. Các trường có thể lựa chọn các phương thức tuyển sinh:

  • Sơ tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh hoặc sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường khác để xét tuyển;
  • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT;
  • Sử dụng đồng thời các phương thức tuyển sinh trên và phải công bố công khai chỉ tiêu đối với từng phương thức.
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi