09 6688 6651

Sưu tầm: 10 đề thi thử môn Toán THPT quốc gia 2016

Cao đẳng Dược Hà Nội tổng hợp và sưu tầm 10 bộ đề thi môn toán thi THPT năm 2016 giúp các em trong kỳ thi này, thi tốt, thi khỏe! không gặp sai sót.

>> Điểm chuẩn Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn xét tuyển Cao Đẳng Y Điều Dưỡng năm 2016 như thế nào?
>> Điểm chuẩn Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn Liên thông Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 1)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

 

 

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 6.

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Giải bất phương trình Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

b) Giải phương trình 5.9x - 2.6x = 3.4x.

Câu 4 (1,0 điểm). Tính nguyên hàm Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC), góc ABC = 900, AB = a, BC = a√3, SA = 2a. Chứng minh trung điểm I của cạnh SC là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD và tính diện tích mặt cầu đó theo a.

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình: 2cos2x - sinx + 1 = 0.

b) Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng năm học. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD = 3a/2. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của đoạn AD. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng HK và SD.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có AB = AD < CD, điểm B(1; 2), đường thẳng BD có phương trình là y - 2 = 0. Đường thẳng qua B vuông góc với BC cắt cạnh AD tại M. Đường phân giác trong góc MBC cắt cạnh DC tại N. Biết rằng đường thẳng MN có phương trình 7x - y - 25 = 0. Tìm tọa độ đỉnh D.

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y ∈ R thỏa mãn Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên (Lần 1)

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ

TỔ TOÁN - TIN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

MÔN: TOÁN – Ngày thi: 31/01/2016 – Lần 1

Thời gian làm bài: 180 phút không kể giao đề

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số y = -x3 + 3x.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án trên đoạn [2; 4].

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình: log3(x2 - x) + log1/3(x + 4) = 1.

b) Giải bất phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án.

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án.

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - y - 2z - 1 = 0 và hai điểm A(2; 0; 0), B(3; -1; 2). Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I thuộc mặt phẳng (P) và đi qua các điểm A, B và điểm gốc toạ độ O.

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Cho góc lượng giác α, biết tanα = 2. Tính giá trị biểu thức Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án.

b) Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường THPT Phù Cừ có 10 học sinh đạt giải trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Nhà trường muốn chọn một nhóm 5 học sinh trong 10 học sinh trên để tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng cuối học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 do huyện uỷ Phù Cừ tổ chức. Tính xác suất để chọn được một nhóm gồm 5 học sinh mà có cả nam và nữ, biết số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D', đáy là hình chữ nhật có AB = a, AD = a√3. Biết góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau B'C và C'D theo a.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao cho GD = GC. Biết điểm G thuộc đường thẳng d: 2x + 3y - 13 = 0 và tam giác BDG nội tiếp đường tròn (C): x2 + y2 - 2x - 12y + 27 = 0. Tìm toạ độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC, biết điểm B có hoành độ âm và toạ độ điểm G là số nguyên.

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình sau trên tập R:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc (Lần 2)

Sở GD – ĐT Vĩnh Phúc
Trường THPT Đồng Đậu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Toán
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + (m2 - 1)x + 2, m là tham số.

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1.
  2. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x = 2.

Câu 2 (1,0 điểm).

  1. Giải phương trình: log2(x - 5) + log2(x + 2) = 3
  2. Giải phương trình: 7x + 2.71-x - 9 = 0.

Câu 3 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x2 - ln(1 - 2x) trên đoạn [-2; 0].

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển biểu thức Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán, biết n là số tự nhiên thỏa mãn Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán.

Câu 5 (1,0 điểm).

  1. Cho góc α thỏa mãn π/2 < α < π và sin(α + π) = -1/3. Tính tan(7π/2 - α).
  2. Trong cuộc thi "Rung chuông vàng" có 20 bạn lọt vào vòng chung kết, trong đó có 5 bạn nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vị trí chơi, ban tổ chức chia các bạn thành 4 nhóm A, B, C, D, mỗi nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm được thực hiên bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 bạn nữ thuộc cùng một nhóm.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABCD). Biết AC = 2a, BD = 4a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng có phương trình lần lượt là d1: x - 2y + 2 = 0, d2: 3x - 3y + √6 = 0 và tam giác ABC đều có diện tích bằng và trực tâm I thuộc d1. Đường thẳng d2 tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ giao điểm d1 và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết điểm I có hoành độ dương.

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán.

Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b thỏa mãn a2 + 2b = 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Việt Trì, Phú Thọ (Lần 1)

TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-2016- LẦN 1 

 Môn: Toán  

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số y = x3 - 6x2 + 9x - 2 (1).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(-1; 1) và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C).

Câu 2 (1.0 điểm).

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = x4 - 2x2 + 3 trên đoạn [0; 4].

Câu 3 (1.0 điểm).

a) Cho sinα = 1/2. Tính giá trị biểu thức Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán.

b) Giải phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Câu 4 (1.0 điểm).

a)Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán.

b) Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung bình, 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi đựơc chọn từ 40 câu hỏi đó. Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 4.

Câu 5 (1.0 điểm).

Giải bất phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Câu 6 (1.0 điểm).

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C', có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a√3, mặt bên BCC'B' là hình vuông, M, N lần lượt là trung điểm của CC' và B'C'. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'B' và MN.

Câu 7 (1.0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác nội tiếp trong đường tròn (C): x2 + y2 - 3x - 5y + 6 = 0. Trực tâm của tam giác ABC là H(2; 2) và đoạn BC = √5. Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết điểm A có hoành độ dương.

Câu 8 (1.0 điểm).

Giải hệ phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Câu 9 (1.0 điểm).

Cho ba số thực dương và thỏa mãn điều kiện a2 + b2 + c2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Phan Thúc Trực, Nghệ An (Lần 1)

Sở GD&ĐT Nghệ An

Trường THPT Phan Thúc Trực

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN I

Năm học 2015 – 2016

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 đ) Cho hàm số y = -x3 + 3x - 2 (1)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thi (C) tại các giao điểm của (C) với đường thẳng d: y = -x - 2 biết tọa độ tiếp điểm có hoành độ dương.

Câu 2: (0,5đ) Giải phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án

Câu 3: (0,5đ) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = -2x4 + 4x2 + 10 trên đoạn [0;2]

Câu 4: (1,0đ) Tính tích phân: Đề thi thử Đại học khối A, khối B, khối D môn Toán có đáp án

Câu 5: (1,0đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;1;-3), B(4;3;-2), C(6;-4;-1). Chứng minh rằng A, B,C là ba đỉnh của một tam giác vuông và viết phương trình mặt cầu tâm A đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu 6: (1,0đ)

a) Cho góc thỏa mãn: π < α < 3π/2 và tan = 2. Tính giá trị của biểu thức A = sin2α + cos(α + π/2)

b) Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường A có 30 học sinh đăng kí dự thi, trong đó có 10 học sinh chọn môn Lịch sử. Lấy ngẫu nhiên 5 học sinh bất kỳ của trường A, tính xác suất để trong 5 học sinh đó có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn Lịch sử.

Câu 7: (1,0đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho AB = 3AH. Góc tạo bởi SA và mặt phẳng (ABC) bằng. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.

Câu 8: (1,0đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với AB//CD có diện tích bằng 14, H(-1/2;0) là trung điểm của cạnh BC và I (1/4;1/2) là trung điểm của AH. Viết phương trình đường thẳng AB biết đỉnh D có hoành độ dương và D thuộc đường thẳng d: 5x - y + 1 = 0.

Câu 9: (1,0đ) Giải hệ phương trình:

Đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án

Câu 10: (1,0đ) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn 2x + 3y ≤ y. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 - ­2016 - ­LẦN I
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x3 - 3x2 + 2.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm cực trị của hàm số: y = x - sin 2x + 2.

Câu 3 (1,0 điểm).

a)  Cho  tana = 3. Tính giá trị biểu thức Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

b) Tính giới hạn: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình: 3sin2x – 4sinxcosx + 5 cos2x = 2

Câu 5 (1,0 điểm)

a) Tìm hệ số của x10 trong khai triển của biểu thức: (3x3 – 2/x2)5

b) Một hộp chứa 20 quả cầu giống nhau gồm 12 quả đỏ và 8 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên (đồng thời) 3 quả. Tính xác suất để có ít nhất một quả cầu màu xanh.

Câu 6 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy), cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A(-2;-1), D(5;0) và có tâm I(2;1). Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B, C và góc nhọn hợp bởi hai đường chéo của hình bình hành đã cho.

Câu 7 (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại A, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC), gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho MC = 2MS. Biết AB = 3, BC = 3√3, tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM.

Câu 8. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy), cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm J(2;1). Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình: 2x + y – 10 = 0 và D(2;-4) là giao điểm thứ hai của AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độ âm và B thuộc đường thẳng có phương trình x + y + 7 = 0.

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán

Câu 10 (1,0 điểm). Cho hai phương trình: x3 + 2x2 + 3x + 4 = 0 và  x3 - 8x2 + 23x - 26 = 0. Chứng minh rằng mỗi phương trình trên có đúng một nghiệm, tính tổng hai nghiệm đó.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC

Đề thi thử lần 1

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đề

Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Cho hai điểm A(1; 0) và B(-7; 4). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm trung điểm I của AB.

Câu 2: (1,0 điểm)

a) Cho α - β = π/6. Tính giá trị Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

b) Giải phương trình (2sinx + 3cosx)2 + (3sinx + 2cosx)2 = 25.

Câu 3: (1,0 điểm)

a) Cho hàm số y = x.lnx - 2x. Giải phương trình y' = 0.

b) Giải hệ phương trình Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu 4: (1,0 điểm) Cho hàm số f(x) = tanx(2cotx - √2cosx + 2cos2x) có nguyên hàm là F(x) và F(π/4) = π/2. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số đã cho.

Câu 5: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết SA ⊥ ABCD, SC hợp với mặt phẳng (ABCD) một góc α với tanα = 4/5, AB = 3a và BC = 4a. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm đến D mặt phẳng (SBC).

Câu 6: (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3; -4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1). Tính diện tích tam giác ABD và tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD = BC.

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C1): (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4 có tâm là I1 và đường tròn (C2): (x - 4)2 + (y - 4)2 = 10 có tâm là I2, biết hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng AB sao cho diện tích tam giác MI1I2 bằng 6.

Câu 8 (1,0 điểm) Giải phương trình Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán.

Câu 9: (1,0 điểm) Cho x≥ 0 và y ≥ 0 thỏa điều kiện x + y = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa

SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
(Đề thi gồm 01 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016-LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x - 1.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = x2 - ln(1 - 2x) trên đoạn [-1; 0].

Câu 3 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

b) log3(x + 5) + log9(x - 2)2 - log√3(x - 1) = log√3√2.

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z - 1 = 0 và hai điểm A(1; -3; 0), B(5; -1; -2). Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho |MA- MB| đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình 2√3cos2x + 6sinx.cosx = 3 + √3.

b) Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC = a√6/2. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SB theo a.

Câu 8 (1,0 điểm). Cho ΔABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm ΔABM, điểm D(7; -2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa độ điểm A, lập phương trình AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3x - y - 13 = 0.

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Xuân Trường, Nam Định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPTQG- LẦN 1

NĂM HỌC: 2015-2016

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x4 - 2x2 - 3.

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Cho tanα = 2 và π < α < 3π/2. Tính sin(α + 3π/2).

b) Giải phương trình: cosx + sin4x - cos3x = 0.

Câu 3 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x + √(4- x2) trên đoạn [-2; 1/2].

Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình 2.4x + 6x = 9x.

Câu 5 (1,0 điểm). Trong đợt thi học sinh giỏi của tỉnh Nam Định trường THPT Xuân Trường môn Toán có 5 em đạt giải trong đó có 4 nam và 1 nữ, môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1 nam và 4 nữ, môn Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ, môn Vật lí có 5 em đạt giải trong đó có 3 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn mỗi môn một em học sinh để đi dự đại hội thi đua? Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội?

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết SD = 2a√3 và góc tạo bởi đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 300. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối xứng của B qua C và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: (x - 4)2 + (y - 1)2 = 25. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết phương trình đường thẳng CN là: 3x - 4y - 17 = 0; đường thẳng BC đi qua điểm E(7; 0) và điểm M có tung độ âm.

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z ∈ [0; 2] thỏa mãn x + y + z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Việt Yên 2, Bắc Giang

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN II


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 1
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: TOÁN Lớp 12
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Câu 1. (3,0 điểm)

Cho hàm số Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành.

c) Tìm m để đường thẳng d: y = 2mx + m + 1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho biểu thức P = OA2 + OB2 đạt giá trị nhỏ nhất (với O là gốc tọa độ).

Câu 2. (1,0 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x5 - 5x4 + 5x3 + 1 trên đoạn [–1;2]

Câu 3. (1,0 điểm)

Cho hàm số y = x3 + mx2 + 7x + 3. Tìm m để hàm số đồng biến trên R.

Câu 4. (2,0 điểm)

a) Giải phương trình cos2x - cosx = √3(sin2x +  sinx)

b) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SMN).

Câu 6. (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = AD√2, tâm I(1; -2). Gọi M là trung điểm cạnh CD, H(2; -1) là giao điểm của hai đường thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A, B.

Câu 7. (1,0 điểm)

Giải bất phương trình Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu 8. (0,5 điểm)

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

 

Thí sinh nào Muốn theo học Ngành Cao đẳng y tế Hà Nội thì liên hệ về nhà trường:

Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng điều dưỡng Hà Nội

  • Thí sinh nộp trực tiếp tại Khoa Y Dược Hà Nội: Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội. (Đối diện ĐH Thủy Lợi - Gần Ngã Tư Sở).
  • Hoặc thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ Khoa Y Dược: Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Hoặc đăng kí online: (Vào website: www.caodangduochanoi.vn click vào mục Đăng Ký Xét tuyển Trực Tuyến - điền thông tin theo mẫu)
  • Điện thoại tư vấn : 0462 755 166 - 0973 939 696 (Thầy Đạt)

Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển online và chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi