09 6688 6651

Tỉ lệ đáp án A, B, C, D trong đề thi THPT Quốc gia 2017 như thế nào?

Tỉ lệ đáp án A, B, C, D trong đề thi THPT Quốc gia năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo thây đổi việc phân chia với tỉ lệ không còn cân bằng nhu mọi năm nhằm tránh trường hợp các thí sinh đánh bừa mà cũng đạt 2,5 điểm. Dựa trên số liệu đề thi thử lần 3 thì tỉ lệ các đáp án A,B,C,D được phân bố trong môn thi như trong bảng.

 

Với việc thay đổi phân chia tỉ lệ các đáp án A,B,C,D không đồng đều được Bộ GD&ĐT thay đổi so với các năm trước nhằm hạn chế việc khoanh bừa cũng được 2,5 điểm. Dựa trên đề thi minh họa lần 3 mà bộ công bố mới đây được cho là sát nhất so với đề thi thật thì tỉ lệ phân chia đáp án được thống kê theo bảng sau:

  A B C D
TIẾNG ANH 12 13 13 12
ĐỊA LÝ 10 8 10 12
LỊCH SỬ 6 13 10 11
SINH HỌC 11 8 9 12
HOÁ HỌC 13 14 9 4
VẬT LÝ 6 13 9 12
TOÁN 11 7 18 14

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi