09 6688 6651

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 phần Đường lối kháng chiến chống Pháp (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm phần: Đường lối kháng chiến chống Pháp là tài liệu giúp các bạn luyện thi trắc nghiệm môn Lịch sử, với 23 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp các bạn kiểm tra, ôn tập lại kiến thưc lịch sử mình đã học phần Đường lối kháng chiến chống Pháp nhằm giúp các bạn sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sắp diễn ra.

CÁC DẠNG CÂU HỎI VỀ "ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP"

Câu 1. Những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp là thời gian nào?

a. 1946 – 1950                  b. 1930 – 1931                  c.1936 – 1939                 d. 1939 – 1945

Câu 2. Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946 Pháp mở cuộc tấn công ta ở đâu?

a. Nam Bộ và Nam Trung Bộ                   c. Bắc Bộ

b. Tây Nam Bộ                                       d. Bắc Trung Bộ

Câu 3. Tại Bắc Bộ hạ tuần tháng 11/1946 Pháp khiêu khích và tấn công ta ở đâu?

a. Lạng Sơn                          c. Hải Phòng và Lạng Sơn

b. Hải Phòng                         d. Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn.

Câu 4. Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ Tài Chính gây tàn sát phố Yên Ninh và hàng Bún là thuộc tỉnh và thành phố nào?

a. Hà Nam                           c. Yên Bái

b. Hà Nội                             d. Bắc Ninh

Câu 5. Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu vào thời gian nào?

a. 20/12/1946                       c. 18/12/1946

b. 19/12/1946                       d. 17/12/1946

Câu 6. Tối hậu thư Pháp gửi cho chính phủ ta 18/12/1946 nếu ta không chấp nhận điều kiện của Pháp đưa ra chúng sẽ đánh ta vào ngày nào?

a. 20/12/1946                         c. 21/12/1946

b. 19/12/1946                         d. 22/12/1946

Câu 7. Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung Ương Đảng đã ra chỉ thị nào?

a. Toàn dân                              b. Toàn diện

c. Trường kì                            d. Toàn dân kháng chiến

Câu 8. Hội nghị ngày 18-19/12/1946 Hội nghị ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương mở rộng họp tại đâu?

a. Hà Đông                     b. Hà Tây                   c. Hà Nam                      d. Hà Bắc

Câu 9. Hội nghị trong 2 ngày 18-19/12/1946 có tên là gì?

a. Hội nghị TW 8

b. Hội nghị TW 6

c. Hội nghị bất thường Ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương mở rộng

d. Đại hội VI

Câu 10. Hội nghị Ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương 18-19/12/1946 có quyết định gì?

a. Phát động cả nước kháng chiến

b. Phát động thi đua yêu nước

c. Phát động lao động sản xuất giỏi

d. Phát động tất cả ủng hộ chính phủ HCM.

Câu 11. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ vì:

a. Cuộc đàm phán tại hội nghị Phongtenoblo bị thất bại

b. Pháp tấn công Nam, Trung Bộ

c. Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng

d. Pháp khiêu khích ta tại Hải Phòng

Câu 12. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào thời gian nào sau đây?

a. 19/12/1946                b. 20/12/1946                c. 30/12/1946                      d. 8/3/1946

Câu 13. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp:

a. Lời kêu gọi kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minh

b. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của ban thường vụ Trung ương Đảng

c. Một số bài viết trên báo sự thật của đồng chí Trường Chinh

d. Tác phẩm "Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh

Câu 14. Cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân ta tại Hà Nội diễn ra trong:

a. 60 Ngày đêm                         b. 30 ngày đêm

c. 12 Ngày đêm                         d. 20 ngày đêm

Câu 15. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là do ai viết?

a. Trường Chinh                        c. Lê Duẩn

b. Nguyễn Văn Cừ                     d. Hồ Chí Minh

Câu 16. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi được viết vào thời gian nào?

a. 10/1947                                 c. 11/1947

b. 9/1947                                   d. 12/1947

Câu 17. Chọn văn kiện lịch sử quan trọng nói về đường lối kháng chiến của Đảng trong kháng chiến chống Pháp?

a. Chỉ thị toàn dân kháng chiến                                  c. Kháng chiến nhất đinh thắng lợi

b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến                          d. Tất cả các đáp án trên

Câu 18. Các văn kiện chỉ thị toàn dân kháng chiến, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kháng chiến nhất định thắng lợi có vai trò gì?

a. Chỉ ra đường lối kháng chiến chống Pháp

b. Chỉ ra ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga

c. Chỉ ra ý nghĩa cách mạng tháng 8 ở Việt Nam.

d. Chỉ ra ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mĩ

Câu 19. Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng là?

a. Toàn dân

b. Toàn diện

c. Trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 20. Toàn dân kháng chiến là như thế nào?

a. Toàn thể nhân dân không phân biệt già trẻ gái trai đều tham gia kháng chiến.

b. Toàn thể anh chị em trong gia đình tham gia kháng chiến

c. Toàn thể dân Bắc Ninh tham gia kháng chiến

d. Toàn thể dân theo đạo phật tham gia kháng chiến

Câu 21. Trường kì kháng chiến là gì?

a. Toàn bộ nhân dân tham gia kháng chiến

b. Kháng chiến không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên lĩnh vực chính trị, kinh tế

c. Dựa vào sức mình là chính nhưng vẫn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

d. Đánh giặc lâu dài.

Câu 22. Câu nói "Đem sức ta mà giải phóng cho ta" mang ý nghĩa gì?

a. Toàn bộ nhân dân tham gia kháng chiến

b. Kháng chiến không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên lĩnh vực chính trị, kinh tế

c. Dựa vào sức mình là chính nhưng vẫn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

d. Đánh giặc lâu dài.

Câu 23. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:

a. Toàn dân

b. Toàn diện

c. Trường kì và dựa vào sức mình là chính

d. Cả 3 đều sai.

ĐÁP ÁN

01

A

06

A

11

C

16

A

21

A

02

A

07

D

12

A

17

B

22

B

03

C

08

A

13

D

18

D

23

D

04

B

09

C

14

A

19

A

21

A

05

C

10

A

15

A

20

D

22

B

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi