09 6688 6651

Từ 15-21 điểm thí sinh có thể xét tuyển những trường nào?

Với mức điểm đạt từ 15-21 điểm thi THPT Quốc gia thì có thể lựa chọn những trường đại học nào để theo học. Bài viết dưới đây gợi ý cho các bạn một số trường đại học có điểm xét tuyển từ 15-21 để các bạn có thể chọn lựa theo nguyện vọng sở thích và với mức điểm đạt được không quá cao từ 15-21 điểm.

Những trường đại học có điểm xét tuyển dao động từ 15-21 điểm được rất nhiều các bạn thí sinh quan tâm. Dưới đây là danh sách các trường có điểm xét tuyển ở mức 15-21 điểm (căn cứ vào điểm tuyển sinh của các trường năm trước) giúp các bạn thí sinh tham khảo để lựa chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Khu vực Hà Nội

 • Trường Sĩ quan phòng hóa: Có mức điểm chuẩn ở mức 16-20 điểm (khu vực miền Nam) và 20-23 điểm (khu vực miền Bắc) trong 3 năm qua.

 • Học viện Quản lý Giáo dục: Năm ngoái, mức điểm cho cả 5 chuyên ngành: Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục, Kinh tế giáo dục, Quản lý giáo dục và Công nghệ thông tin đều ở mức 15 điểm.

 • ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội: Mức điểm trúng tuyển vào trường 3 năm qua rơi vào khoảng 13-20 điểm.

 • Học viện Phụ nữ Việt Nam: Điểm chuẩn vào trường trong năm 2016 dao động từ 15-17 điểm giữa các chuyên ngành.

 • ĐH Thủy lợi: Điểm chuẩn vào trường trong năm 2016 thấp nhất là 17 điểm, cao nhất là 20,5 điểm giữa các chuyên ngành.

 • ĐH Mỏ - Địa chất: Điểm chuẩn vào trường nằm trong khoảng 15-17,75 điểm.

 • Học viện Kỹ thuật mật mã: Điểm chuẩn vào trường trong năm 2016 là 18,5 điểm.

 • Viện ĐH Mở Hà Nội: Điểm vào trường hầu hết đều từ 15-21 điểm, ngoại trừ một số chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (nhân đôi điểm ngoại ngữ), Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Thiết kế nội thất (nhân đôi điểm Mỹ thuật).

 • Đại học Nội vụ: Trừ 3 ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước có điểm chuẩn cao, các ngành còn lại đều có điểm chuẩn dưới 20 điểm, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn khá thấp, khoảng 12-15 điểm.

 • Đại học Công đoàn: Các ngành thi vào khối A, A1 đều có mức điểm khoảng 16-20 điểm.

 • ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp: Điểm các khoa 12-16 điểm, trừ ngành Công nghệ May lấy 18 điểm.

 • Đại học Điện lực: Trừ ngành Hệ thống Điện, không ngành nào lấy cao hơn 21 điểm.

 • HV Chính sách và phát triển: Điểm chuẩn năm 2016 ở mức 19-20,75 điểm.

 • ĐH Y tế công cộng: Mức sàn cao nhất là 21 điểm, thấp nhất 19 điểm.

 • HV Thanh thiếu niên Việt Nam: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.

 • ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội: Cao nhất là 20,25 điểm, thấp nhất 12 điểm.

 • HV Hành chính Quốc gia - Cơ sở phía Bắc: Trừ khối C, ngành Quản lý nhà nước thi khối A, A1, D lấy từ 17,25-19,5 điểm.

 • ĐH Lao động - Xã hội: Ngành cao nhất là Công tác xã hội lấy 18,75 điểm, thấp nhất là ngành Bảo hiểm (16,75 điểm).

 • HV Nông nghiệp Việt Nam: Trừ ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, tất cả các ngành đều từ 20 điểm trở xuống.

 • ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội: Tất cả các ngành đều lấy 12-15 điểm.

 • HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông: 2 ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông, Kế toán của trường dưới 16 điểm.

 • ĐH Lâm nghiệp: Tất cả các ngành có mức điểm sàn 15-16 điểm.

 • ĐH Thăng Long: Trừ ngành Toán ứng dụng (21,25 điểm), các ngành còn lại đều dưới mức 20,25 điểm.

Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra)

 • ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.

 • ĐH Tân Trào: Có mức điểm sàn các ngành từ 12-15 điểm.

 • ĐH Quảng Bình: Trừ khối ngành Sư phạm, các ngành còn lại có điểm sàn 12-15 điểm.

 • ĐH Hồng Đức: Điểm sàn năm 2016 dao động quanh mức 12-20 điểm.

 • ĐH Y khoa Vinh: Hệ cao đẳng lấy tối đa 20 điểm.

 • ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên: Tất cả các khoa đều có điểm sàn 15 điểm.

 • ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên: Điểm sàn dao động 15-17 điểm.

 • ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên: Có mức điểm nằm trong khoảng 15-17 điểm.

 • ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.

 • ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên: Điểm sàn 15-17 điểm.

 • ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên: Điểm sàn dao động ở ngưỡng 12-15 điểm.

 • ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định: Điểm sàn nằm trong mức 12-17 điểm.

 • ĐH Nông lâm - ĐH Huế: Cao nhất lấy 20,25 điểm.

 • ĐH Kinh tế Nghệ An: Điểm chuẩn nằm ở ngưỡng 12-15 điểm.

 • ĐH Điều dưỡng Nam Định: Cao nhất lấy 20,75 điểm.

 • ĐH Vinh: Trừ khối ngành Sư phạm, các ngành còn lại không lấy cao hơn 18,5 điểm.

 • ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh: Điểm sàn vào trường trong khoảng 12-15 điểm.

 • ĐH Hàng hải Việt Nam: Trừ các ngành ngôn ngữ lấy điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2 và ngành Kinh tế vận tải biển, điểm chuẩn các ngành đều dưới 20 điểm.

 • ĐH Hải Phòng: Trừ khối ngành Sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 20 điểm trở xuống.

 • ĐH Hùng Vương: Không có ngành nào điểm chuẩn cao hơn 20 điểm.

 • ĐH Công nghệ giao thông vận tải: Điểm chuẩn cao nhất là 19 điểm.

Khu vực TP Hồ Chí Minh

 • ĐH Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn 12-15 điểm.

 • ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh: Không có ngành nào lấy điểm chuẩn quá 15 điểm.

 • ĐH Công nghệ Sài Gòn: Các ngành lấy điểm chuẩn 12-15 điểm.

 • ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn vào trường cao nhất là 19,25 điểm.

 • ĐH Hoa Sen: Điểm sàn không có ngành nào lấy cao hơn 19 điểm.

 • ĐH Tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh: Ngành cao nhất lấy điểm chuẩn là 19,25 điểm.

 • ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh: Trừ ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học, không có ngành nào lấy cao hơn 20 điểm.

 • ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: Điểm sàn vào trường cao nhất là 20,75 điểm.

Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

 • ĐH Duy Tân: Không ngành nào lấy cao hơn 18 điểm.

 • ĐH Tài chính - Kế toán: Điểm chuẩn nằm trong khoảng 12-15 điểm.

 • ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Tất cả các ngành đều lấy điểm chuẩn là 15 điểm.

 • ĐH Nha Trang: Điểm sàn vào trường cao nhất là 20 điểm.

 • ĐH Phú Yên: Không ngành nào lấy cao hơn 20 điểm.

 • ĐH Quảng Nam: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán (21 điểm).

 • ĐH Tiền Giang: Trừ khối ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn 11-16,5 điểm.

 • ĐH Xây dựng Miền Trung: Điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm, thấp nhất lấy 12 điểm.

 • ĐH Xây dựng miền Tây: Có điểm chuẩn ở mức 12-15 điểm.

 • ĐH Trà Vinh: Trừ nhóm ngành y dược và sư phạm, các ngành khác có điểm chuẩn 15-17 điểm.

 • ĐH An Giang: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn 12-19 điểm.

 • ĐH Thủ Dầu Một: Điểm chuẩn thấp nhất là 12 điểm, cao nhất lấy 21 điểm.

 • ĐH Đồng Nai: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn 12-16 điểm.

 • ĐH Công nghệ Đồng Nai: Có điểm chuẩn trong khoảng 12-15 điểm.

 • ĐH Đà Lạt: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn 15-16 điểm.

Các bạn thí sinh lưu ý: Gợi ý trên chỉ mang tính tham khảo được tổng hợp căn cứ vào điểm chuẩn trong 3 năm trở lại đây.

 

Thí sinh đăng có nguyện vọng học Cao đẳng Y Hà Nội gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ THPT về địa chỉ:

Tuyển sinh khoa Y Dược: Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 04.62 755 166 - 0988.0988.35 (Thầy Chiến),

Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Online theo mẫu của nhà Trường tại: Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi