Giới Thiệu

Kênh Thông Tin – Truyền Thông Cao Đẳng Dược Hà Nội

cao đẳng y tế hà nội

Kênh Thông tin và Truyền Thông của Cao Đẳng Y Tế cung cấp thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài kịp thời, hiệu quả và tích hợp để hỗ trợ các giá trị cốt lõi và các ưu tiên truyền thông.

Các ưu tiên về truyền thông của Trường bao gồm việc tạo và thực hiện các chiến lược nhằm tăng cường giao tiếp trong nội bộ với giảng viên, sinh viên và nhân viên; hỗ trợ tuyển dụng những sinh viên, giảng viên và nhân viên xuất sắc, nâng cao nhận thức về các thành tựu khoa học và giáo dục.

Tuyên truyền về các hoạt động sinh viên, hoạt động học thuật, chương trình đào tạo và hướng nghiệp diễn ra trong toàn trường thông qua website, fanpage.

Văn phòng Truyền thông làm việc với ban lãnh đạo Cao Đẳng Y Tế Hà Nội và các đồng nghiệp trong  Hệ thống để hỗ trợ Trường trong các lĩnh vực chính sau:

 

  • – Chiến lược và kế hoạch truyền thông
  • – Thông tin hướng nghiệp
  • – Truyền thông xã hội
  • – Quan hệ truyền thông
  • – Truyền thông từ thiện và cựu sinh viên
  • – Nghiên cứu thông tin liên lạc